ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

Ειδικές προσφορές για ταξίδια στο εξωτερικό απολκειστικά για τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

*Oι προσφορές για την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ δεν συνδυάζονται με άλλη προσφορά που δίδεται σε συνεργασία με την Comarine/Coop travel από οποιονδήποτε οργανισμό.

Κάντε την επιλογή σας!

Έχουμε ετοιμάσει για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ μια πληθώρα επιλογών για διακοπές .